Hastanemizdeki kalite çalışmaları, yönetimin ve bölüm kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Direktörlüğümüz” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane doğrultusunda yürütülmektedir.
Sağlıkta Kalite Standartlarına göre her bir bölüm için kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;


Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Yapı

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Risk Yönetimi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Eğitim Yönetimi

Sosyal Sorumluluk

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Hasta Deneyimi

Hizmete Erişim

Yaşam Sonu Hizmetler

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sağlık Hizmetleri

Hasta Bakımı

İlaç Yönetimi

Enfeksiyonların Önlenmesi

Sterilizasyon Hizmetleri

Transfüzyon Hizmetleri

Radyasyon Güvenliği

Acil Servis

Ameliyathane

Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Doğum Hizmetleri

Biyokimya Laboratuvar

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Destek Hizmetler

Tesis Yönetimi

Otelcilik Hizmetleri

Bilgi Yönetim Sistemi

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Atık Yönetimi

Dış Kaynak Kullanımı

Gösterge Yönetimi

Göstergelerin İzlenmesi

Bölüm Bazlı Göstergeler

Klinik Bazlı Göstergeler

Komitelerimiz

Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komitelerimiz toplanmaktadır:

1-Hasta Güvenliği Komitesi

1.1-Hasta Hakları

1.2-Hasta Hakları Değerlendirme Ekibi

1.3-Hasta ve Hasta Yakınları Eğitimi Ekibi

2-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

3-Eğitim Komitesi

4-Tesis Güvenliği Komitesi

5-HAP

6-Kan Transfüzyon Komitesi

7-EKK (Enfeksiyon Kontrol) Komitesi

7.1-Antibiyotik Kontrol Ekibi

8-Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

9-Nutrisyon Destek Ekibi

10-Organ ve Doku Nakli Komitesi

11-Temizlik Komitesi

12-Etik Kurul Ekibi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Hastanemizde;

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

Bu olayları izlemek

Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmuştur.

Gösterge Yönetimi

Hastanede ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslararası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip etmek suretiyle, kıyaslama ve iş birliği imkânlarını oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Gösterge Yönetimi Sistemi kurulmuştur. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Klinik Bazlı ve Bölüm Bazlı olmak üzere tüm göstergeler, hastane bilgi yönetim sisteminin de desteğiyle takip edilmektedir.

Fiziksel Alan Denetimleri

Hastanemizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme Süreci Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, hastanemizde yılda 2 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme ekibi; Genel Müdür, Tıbbi Direktör, İnsan Kaynakları Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Enfeksiyon Hastalıkları & Eğitim & Kalite Sorumlu Hemşireleri, Kalite Direktörü ve Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu’ndan oluşmaktadır.

Özdeğerlendirme (iç denetim), Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 defa yapılır.

Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

*Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane Setinden yararlanılmıştır.